Privacyverklaring

Chathotel is verantwoordelijk voor de verwerking van accountgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Heeft u na het lezen van de privacyverklaring nog vragen neem dan gerust met ons contact op.

Contactgegevens:
De beheerder Magic en ontwikkelaar Little zijn te bereiken op:
Ontwikkelaar emailadres: ontwikkelaar@chathotel.nl
Beheerder emailadres: info@chathotel.nl

Wij proberen binnen 48uur uw vraag te beantwoorden.

Accountgegevens die wij verwerken

Chathotel verwerkt uw accountgegevens doordat u gebruik maakt van het chatsysteem. Dit verstrekt u zelf aan ons.

Hieronder vindt u een overzicht van de accountgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige accountgegevens die wij verwerken worden allemaal versleuteld.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@chathotel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Accountgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw accountgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw accountgegevens door Chathotel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de accountgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw accountgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw accountgegevens sturen naar info@chathotel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een gebruikersnaam, emailadres en wanneer u voor het laatst heeft ingelogd. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe lang we accountgegevens bewaren

Chathotel bewaart uw accountgegevens 1 jaar.
Dit gaat in nadat u voor het laatst heeft ingelogd.

Hoe wij accountgegevens beveiligen

Chathotel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via info@chathotel.nl.

Gast
- Gebruikersnaam
- IP-adres

Accountgegevens
- Gebruikersnaam
- Emailadres
- IP-adres

Profielgegevens
Dit dus alleen wanneer er een gebruiker zelf ervoor kiest om een profiel aan te maken. Dit is namelijk niet verplicht!
- Afbeelding
- Naam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Werk
- Omschrijving profiel

Delen van accountgegevens met derden

Chathotel deelt en verkoopt geen gegevens met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Chathotel gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw accountinstellingen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.